Diensten

Honden­professionals

Kies de optie die bij jou past of scroll naar beneden om alles te ontdekken.

Dierenasiel & dierenopvangcentrum

Dierenarts, honden­fysiotherapeut & andere honden­professionals

Risicoanalyse

Als hondengedragsdeskundige heb ik maar één missie: mensen en honden helpen om weer fijn samen te leven. Hierbij geloof ik in samenwerken, in het bundelen van krachten. Vaak is het zo dat een specifiek probleem een multidisciplinaire aanpak vereist. Door te rade te gaan bij andere hondenprofessionals met een expertise in hun vakgebied, tracht ik nog meer honden en hondenbaasjes te kunnen helpen.

Ook op House of Cani kan jij als hondenprofessional beroep doen bij al jouw vragen over hondengedrag en opvoeding.

Ben jij een hondenprofessional en merk je op dat het medisch probleem van de hond gedragsproblemen en/of ongewenst gedrag heeft veroorzaakt?

Ben jij een asielmedewerker en wens je graag het gedrag en de aard van de hond te evalueren d.m.v. een gedragsconsult?

Of vond er mogelijks een bijtincident plaats en wens je graag een risicoanalyse van de hond te laten uitvoeren?

Dan help ik jou graag verder. We slaan de handen in elkaar en gaan samen aan de slag.

Dierenasiel & dierenopvangcentrum

Honden die in een asiel of opvangcentrum terechtkomen hebben maar al te vaak een rugzak. Ze vertonen vaak ongewenst gedrag of hebben gedragsproblemen. Hierdoor kan het zijn dat ze moeilijk te handteren zijn en hen herplaatsen een uitdaging kan vormen. 

Het is dan wel zo fijn om de hond te laten evalueren d.m.v. een gedragsconsult.  Tijdens een gedragsconsult onderzoek ik het gedrag van de hond, waarna we samen een plan van aanpak opstellen. Met als doel het verblijf van de hond voor zowel jullie als voor de hond zo aangenaam mogelijk te maken en zijn kansen op herplaatsing te vergroten.

Uit klinisch onderzoek blijkt dat 30 tot 68% van de gedragsproblemen veroorzaakt worden door een onderliggende medische aandoening (Mills, 2017; Mills, 2019). Aangezien in heel wat gevallen hieraan voorbijgegaan wordt, moeten we er rekening mee houden dat dit percentage mogelijk nog hoger ligt. Net daarom is een multidisciplinaire aanpak en goede samenwerking noodzakelijk. Hierdoor omzeilen we blinde vlekken en kan er echt verschil teweeg gebracht worden in het welzijn van de hond.

Dierenarts, honden­fysiotherapeut & andere honden­professionals

Risicoanalyse

Wanneer er sprake is van agressief gedrag en er mogelijks ook een bijtincident plaatsvond, dient er een risicoanalyse uitgevoerd te worden. Hierbij vind er een bezoek plaats en wordt er een systematische identificatie en analyse van de risicofactoren gemaakt. Vervolgens worden er veiligheidsmaatregelen bepaald en wordt de haalbaarheid hiervan geëvalueerd. Op deze manier kan het risico op en de ernst van bijtincidenten in de toekomst ingeschat worden. Op basis van het resultaat kunnen de nodige maatregelen genomen worden.

VERANDEREN NAAR CROCOBLOCK CAROUSEL

Advies nodig?

Maak een vrijblijvende afspraak om jouw hulpvraag te bespreken.